ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

Son zamanlarda Biyodinamik Tarımla ilgili Demeter International ve Demeter Biyodinamik Tarım Derneğinin bilgisi ve onayı dışında düzenlenen toplantı ve yayınlarla ilgili olarak;

Biyodinamik Tarımın dünya üzerindeki tek tescilli markası ‘Demeter’dir. Bu markanın ve biyodinamik tarım kültürünün korunması yalnızca ‘Demeter International’ ve bağlantılı çalışan kurum ve kuruluşların sorumluluğundadır. Bu amaçla kesin belirlenmiş kurallar vardır. Uluslararası Yasalar çerçevesinde koruma altındadır.

‘Demeter International’ ve ‘Biyodinamik Tarım’ birbiri ile doğrudan ve sıkı sıkıya bağlantılıdır.

Demeter International, Dünya’daki Demeter kuruluşları ve Biyodinamik Tarım Birlikleri;

Öncelikle bu markanın ve tarım kültürünün korunması,  yaygınlaştırılması aynı zamanda konferans, seminer, panel, kurs, eğitim gibi faaliyetler düzenlenmesi, geliştirilmesi için araştırma ve duyuru yapılması temeldir. Bu konuyla ilgili her konuda bilgi, doküman ve yayın temin edilir. Demeter International tarafından onaylanmış sertifikalı ‘eğitmen ve danışmanlar’  aracılığı ile gerekli yönlendirmeleri yapılması esastır. Bu olgu biyodinamik tarımın doğru şekilde yapılması öğretilmesi açısından elzemdir ve en yoğun olarak üzerinde durulan konulardan biridir. Tüm bu uygulamaların yanı sıra Yurtiçi ve yurtdışında sosyal ve kültürel faaliyetlerde de bulunarak çok geniş kapsamlı bir proje şeklinde ilerlemektedir.

Biyodinamik Tarım’ın ‘bütünsel anlamı’; bu tür kuruluşların yapısında da bir organizma olarak işlemeye devam edebilmek ve standartlarımızı muhafaza edebilmektir. İşte yegâne idrak edilmesi gereken amaçta budur. Dolayısıyla bir bütün olarak hareketlerimize yön vermekteyiz.

Bu bütünün dışında yapılan her bir faaliyet bu tarımın gelişim amacına ve ahlaki yapısına ters düşecektir. BİYODİNAMİK Tarım için faydalı olmak isteyen herkes bu bütüne saygılı olmak zorundadır. Aynı zamanda gelecek için doğru ve bilinçli tarım yapacak sorumlu insanların yetiştirilmesi de elzemdir.

Demeter kurum ve kuruluşlarının amacı sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesini ve geliştirilmesini sağlayarak, Biyodinamik Tarım konusunda üretici ve tüketicilere bilinç kazandırmaktır.

Biyodinamik tarım konusunda bilgilenmek ve sunumlar, konferanslar, yayınlar, kurs, eğitimler vb. ilgili her türlü faaliyetler için doğrudan tarafımızla irtibata geçilerek, onay alınarak başlanması herkes açısından sağlıklı olacaktır. Bu aydınlatmanın ışığı altında eksik bilgilerle değil de doğru, sağlıklı ve sağlam bilgilerle verimli adımlar atılacağına inanıyoruz.

Her zaman sizlere yardımcı olmak bizi çok mutlu edecektir.

Saygılarımla,

Demeter Biyodinamik Tarım Der.Bşk.

Arzu Duran (2020)

Kompost Yapımına İçsel ve Dışsal Yaklaşım

Kompost Yapımına İçsel ve Dışsal Yaklaşım

Bruno Follador

İlgi, cömertliğin en nadir ve en saf şeklidir.

 Simone Weil.

Plastik çiçekler her zaman bana tuhaf geldi. Sadece canlı olmadıkları ve genellikle ucuz plastikten yapıldıkları için değil. Yapaylıklarıyla ilgili ilgimi çeken bir şey daha vardı. Ama kelimelerle ifade edemedim. Çok uzun zaman önce,  São Paulo, Brezilya, Kardinal Caddesi üzerinde Güney’e doğru ilerlerken,  bir mezarlık duvarında yazılı aşağıdaki kelimeleri gördüm “ ” Plastik çiçekler ölmez.” İşte buydu! Kelimelerle ifade edemediğim şey sahte çiçeklerin ölmemesi, ölüm sürecinden geçememeleri idi.

Kompost sadece tarımsal verimleri arttırmaya yardımcı olabilecek, büyük kentsel ya da tarımsal atık lardan kurtumak üzere dönüştürülmesi gereken malzeme olmaktan başka daima beni büyülü bir şey olarak derinden etkilemiştir.

Büyük Alman bilim adamı ve şair Goethe’yi okurken, doğayla ilgili şu düşünceye rastladım: “Yaşam doğanın en zarif icadıdır; ve ölüm, bol miktarda yaşam elde etmenin en dahice yoludur.” Daha önce kelimelerle ifade istediğim şeylerden biride bu idi. Orada, çürüyen malzemenin ortasında-gübre, küflü saman balyaları, istenmeyen yabani ot yığınları, bahçe artıkları, yiyecek artıkları kısacası herhangi bir çiftliğin kaynakları yatmaktadır. Kompost yığını hayatı canlandıran bir aracıdır. Hocalarımdan biri eski bir söz söylemişti “bir çiftliğin ne kadar sağlıklı olduğunu anlamak istiyorsanız, kompost yaptıkları yeri ziyaret edin-orada bir çiftliğin ne kadar verimli ve güçlü olduğunu göreceksiniz.”

İki kutup:

Birinci kutupta, kompost ve kompost sahası “atık” malzemelerin bir araya getirildiği alan yer alır. Yeterli madde biriktikten sonra, kabaca bir dikdörtgen şeklinde yayılarak üzerine saman atılır. Çiftçi veya bahçıvan daha sonra bunu tamamen unutur ve sadece bir yıl sonra ne olduğunu görmek için geri döner. Biyodinamik uygulayıcılar arasında bile yaptıkları kompostla böylesi bir ilişki yaygındır. Tek fark, yığınların biyodinamik preparatlarla “aşılanması” dır. Her iki durumda da,  bu yığınlar doğanın kendisine emanet edilir.

Bu tür yığınlarda en fazla gözlemlenen, ayrışma ve çürüme süreçleridir. Kendi haline bırakılan kompost yığını; sıcaklık, nem gibi farklı durumlar ve olası koşullarda ortaya çıkabilecek mikroorganizmaların etkisine maruz kalır. Anaerobik fermantasyon sıklıkla ortaya çıkar bir durumdur ve denitrifer bakteriler gibi istenmeyen mikroorganizmaların çoğalmasına neden olur.

Ehrenfried Pfeiffer bu süreci kısa ve öz bir şekilde açıklamış:

Ayrışma, sadece hayvansal maddelerin, özellikle proteinlerin kimyasal olarak parçalanması neticesinde olabilen ya da kısmen çürüyen ürünlerde gelişen bazı bakteriler tarafından desteklenebilen basit “çürüme” sürecidir. Bu çürüme genel olarak kötü kokulu, yapışkan, lekeli kütlelerin ortaya çıkması olarak bilinir. Alışılagelmiş bozulma prosesi neticesinde tuzlar, karbondioksit, amonyak ve azot serbest kaldığı zaman tüm organik madde çıkan son ürünlerin suya ya da havaya karışması neticesinde kaybolur .

İkinci kutupta: burada işi doğaya bırakmadan yığını tamamen kendi kontrolümüz altında şekillendirme durumu söz konusudur. Genellikle bu tür kompostlama, büyük endüstriyel kompostlama işlemlerinde uygulanır. Kompost yığınları başından sonuna kadar dikkatle denetlenir. Nem içeriği, Karbon / Azot oranı, sıcaklık, koku, oksijen ve patojenler tamamen kontrol altında tutulmaktadır. Büyük, kompost karıştırıcılar kullanılarak oluşturulmuş sıralar haftada üç ila beş kez döndürerek aerobik koşulların oluşması için zemin hazırlanır ve ayrışma sürecini hızlanır. İki aylık bir süre içinde, siyah renkte, ince kıvamlı ya da hafif kıvamlı “bitmiş” bir kompost elde etmek mümkündür.

Başkalaşım, Zaman ve Kompost

Nikos Kazantzakis’in eserinden bir alıntıda şöyle der; yaşam süreci anlayış ve sabır eksikliğinden dolayı normalde olması gerekenin dışına çıkılıp   hızlandırıldığı ve işlevsizleştirildiği zaman hem doğa açısından hem de kendi açımızdan ‘zorba’ sonuçlar sergilemektedir.

Bir sabah, ağaçlardan birinin arkasında kabuğundan delik açarak çıkmaya çalışan bir kelebek gördüm. Biraz bekledim, ama süre gittikçe uzadığından sabırsızlanmaya başladım. Üzerine eğildim ve ısıtmak için üfleyiverdim. Gözlerimin önünde, mucizevi bir şekilde yaşamın ta kendisi hızla şekilleniyordu. Kabuk çatladı; kelebek yavaş yavaş sürünmeye başladı.

Kanatlarının nasıl katlandığını ve buruştuğunu gördüğümde hissettiğim dehşeti asla unutmayacağım; zavallı kelebek onları hareket ettirebilmek için gövdesi ile cansiperane bir savaş veriyordu. Üzerine eğilerek, nafile yere nefesimle yardım etmeye çalıştım. Sabırla kabuğundan çıkması ve kanatların güneşte yavaş yavaş belli bir sürede açması gerekiyordu. Ancak artık çok geçti. Nefesimle kelebeği zamanından önce çıkmaya zorlayarak bedeninin buruşmasına neden olmuştum. Umutsuzca mücadele etti ve birkaç saniye sonra da avucumda öldü.

İrademizi Doğa üzerinde baskı kurmak ya da zorlamak için kullanmamalıyız. Genetiği değiştirilmiş tohumlar, böcek ilaçları ve dahiyane teknolojik makineler vasıtasıyla herhangi bir sorunun çözümünü “hızlandırabileceğimizi ” veya “düzeltebileceğimizi” düşünmek yanlızca   sosyal ve ekolojik felaketler  getirecektir ve zaten getirmiştir de. Ancak kendimizi Doğadan izole etmek, katılımımızın gerekli olmadığını veya özellikle tarım alanında çalışırken bütüne katkıda bulunamadığımızı düşünmek de ciddi sonuçlar doğuracaktır.

Gözetimsiz bir kompost yığını, ptomainler, merkaptanlar ve hidrojen sülfür gibi zehirli maddelerin ortaya çıkmasına yol açabilir. Bu tür yığınlardan çıkan sıvı ve sızıntı suyu yüzey ve yeraltı sularını kirletebilir. Aynı zamanda, kompostlama işlemi, manipülasyon ve kontrole dayanan mekanik bir yaklaşımla zorla sürülürse, yaşam süreçleri bozulur veya yok olur. Yanlızca  organik maddenin ayrıştırılması için kanal açık  bırakılmış olur. Bu durumda, kompostlama bir sanat olmaktan çıkarak “atık yönetimi” seviyesine indirgenir.

Bernard Lievegoed bir keresinde şöyle yazmıştı: “Kompost yığını, tıpkı bir tırtılın  krizalit durumuna benzer, aynı kaos yaşanır… Kelebek, krizalitten çıkmaya çalışırken, bitki de komposttan çıkar.” Bu olay kompost olgunaştıktan sonra tarlada kullanılması ile vücut bulur.

Diğer kutuba yenik düşmeden, organik maddenin uyumlu bir bileşim oluşturmak üzere,  yeni bir bileşim oluşturmaya yönlendirilmesi neticesinde –   elde edilen kompostun  kendi başına toprağı besleyerek, tüm çiftliğin direncini ve canlılığını arttırabileceği farklı bir ilinti nasıl geliştire biliriz? Kompost yığını ile kişisel bir bağ kurmak: 1924’te Rudolf Steiner, Tarımın Yenilenmesi için ‘Ruhsal Temeller’ üzerine kurs verdiğinde, kompost ve tarımla alakalı yenilenmiş bir ilişki ihtiyacına değindi. Tarımdaki her şeyle, özellikle de çeşitli gübreler ve  bunlarla çalışma yöntemleriyle kişisel bir bağ kurma ihtiyacı üzerine konuştu. Bu ilk bakışta garipsenebilir, ancak kompost yapımı bu kişisel bağ olmadan gerçekten de bir işe yaramaz. ”

Çiftçi ve bahçıvanın birebir kişisel bağını anlaması ve geliştirmesi için tarım, kompostlama ve yaşam sürecine tamamen yeni bir bakış açısından yaklaşması gerektiğinden söz edilmektedir. Kompostla çalışmak, aktif olarak bir kompozisyon  prosesinde Dünya ile ilişkimizi yeniden gözden geçirmek için bir zemin hazırlayarak bu oluşumun varlığını olduğu gibi kabul etmeye yöneltir.

‘Bir çiftliğin sağlığını kompost bahçesinden anlarız.’ şeklindeki eski bir deyiş kompost yapım işinin sadece ürünlere yarar sağlamak ve atık malzemeleri değerlendirme kavramlarının çok daha ötesinde birseyi ifade ettiği konusuna yeni bir anlam ve derinlik kazandırmaktadır.

Kompost yığınını, düşünce şeklimizin dışa yansıması ve doğa ile bağdaştırma bakımından  başlangıç noktası olarak kabul edebiliriz. Bu yığın  bir  bahçıvan veya çiftçinin içinin dışa yansıması olarak da algılanabilir.

Bir araya getirmek anlamına gelen Kompost , Latince composites’ten gelir ve “bir araya getirilmiş” şeyleri bir yere koymak manasına gelir. Çürüyen malzemeden bir şey oluşturmak, tüm bu farklı organik maddeleri canlı bir bütün haline getirmek, değişik  mikroorganizmaları, canlıları ve varlıkları ortaya çıkarabilir. İşte bu proses süresince bahçıvan veya çiftçinin  sürekli olarak tüm dikkatini, özen ve kişisel ilgisini komposta yöneltmesi gerekmektedir.

Ehrenfried Pfeiffer, kompost yöntemlerinin ‘sırrının’ en son çürüme ve ayrışmanın olmadığı  benzer yaşam şartlarında dahi gerçekleşebileceğini, ancak topraktaki mikro yaşamı sürdürmesi bakımından organik maddenin yapısına karmaşık ancak stabil bir yapı getirmesi şeklinde açıklar. Humus çok belirgin kimyasal bir formulasyon değildir daha çok toprakla, toprağın yaşamı, nem ve hava ile bağlantılı olarak dönüşen organik maddenin varlığının kendisi ile alakalıdır. Bu maddenin,  neredeyse yaşayan bir organizma veya durumun kendini dengelemiş halidir.

Bu yaşam koşulları altında çalışan bir çiftçi veya bahçıvan; malzemenin en iyi nasıl karıştırılacağı, hangi malzemenin kullanılacağı, yığının nerede bulunacağı ve ne zaman ara verileceği ve ne zaman yeni bir sürece başlanacağı konusunda doğru muhakeme yapma sorumluluğunu taşıyan kişidir. Kompostla çalışmada, belirli bir araya getirme ve oluşum sürecine aktif olarak katılırken, Dünya ile ilişkimizi yeniden düşünmek için bu işi olduğu gibi basitçe kabullenme söz konusudur. Çürüyen malzemenin – chrysalis benzeri – yeni bir hayat veren humus maddesine dönüştüğünü görmek hayret verici bir süreçtir.

Kompost yapmak, bahçemiz veya çiftliğimizle sürekli olarak sohbet etmek demektir. Kesinlikle tek bir tarif yok, mutlak formül yok. Sıcaklık, nem, oksijen içeriği, C / N oranı gibi dikkate alınması gereken bazı prensipler vardır. Ancak her bir çiftlik kendi mikro iklimi, kendi peysajı, kendi bireysel bitki, hayvan ve insan topluluğu ile ayrı bir bireysellik taşır. Nihayetinde, her çiftlik kendi kendine yaşayan bir organizmadır. Zamanla gelişir ve devam eder. Bu nedenle her çiftlik farklı ihtiyaçlara sahiptir ve çiftçi, bir kompost yığını hazırlarken tüm bağlamın ince nüanslarına karşı duyarlı olmalıdır.

Sadece kompostlama ile yoğun bir şekilde çalışmaya başladığımda Ehrenfried Pfeiffer’in şu sözlerini anlamaya başladım: “Doğal büyüme süreçlerinin başlangıcını, seyrini ve sonunu yönlendiren ve yöneten insan, Doğadaki en kuvvetli güçtür . Kapasitesi nihai belirleyici faktördür. ”

Kompost yığını derin iç ve dış dönüşüm için büyük bir okul ve kutsal bir laboratuvar olabilir. Burası Pfeiffer’in bahsettiği kapasitelerimizi ve sorumluluklarımızı geliştirilmek üzere çalışabileceğimiz ve uygulamalar yapabileceğimiz  bir yerdir.

Kompostlama, özgür irademizle yaptığımız bir iş , Dünya’ya ve İnsanlığa olan sevgimizden  doğan bir faaliyet olarak görülmelidir.

Arzu Duran (2020)

 

This is a revised version of an article that first appeared in the spring, 2014 issue (#282) of the Biodynamic Journal.

References

Bly, R. 1995. News of the Universe: Poems of Twofold Consciousness Chosen and Introduced by Robert Bly. San Francisco, CA: Sierra Club Books.

Kazantzakis, N. 1996. Zorba the Greek. New York, NY: Simon and Schuster.

Lievegoed, B. 1951. The Working of the Planets and the Life Processes in Man and Earth. The Experimental Circle of Anthroposophical Farmers and Gardeners.

Pfeiffer, E.1983. Bio-Dynamic Gardening and Farming, vol. II. Spring Valley, NY: Mercury Press.

Steiner, R. 1993. Spiritual Foundations for the Renewal of Agriculture. Kimberton, PA: Bio-Dynamic Farming and Gardening Assoc. Inc.

3. BİYODINAMIK TARIM EĞİTİMİ KATILIM FORMU

3. BİYODINAMIK TARIM EĞİTİMİ KATILIM FORMU

Başlama: 27.Mart.2020 (Cuma) Saat: 19.00
Bitiş: 29.Mart.2020 (Pazar) Saat: 13.00

PDF (TR): 3. Biyodinamik Tarım Eğitimi Kursu
PDF (EN): 3rd Biodynamic Agri-Cultural Training CourseMÜRACAAT İÇİN SON TARİH/Last day for Application form : 06.03.2020
ÖDEME İÇİN SON GÜN/Last day for Payment: : 13.03.2020

GECİKEN BAŞVURULAR İÇİN YER TEYİDİNİ ZİRAAT MÜHENDİSİMİZ SN. NERİS ŞENYAŞA‘DAN ALABİLİRSİNİZ./ For the delayed applications after this date pls. kindly get in touch with Ms.NERIS SENYASA through given numbers below:

TEL NO./PHN.: 0532-553 34 64/0555-752 49 43

EMAIL: istafilbiodynamictraining@gmail.com

NOT/PS: ZİRAAT/VETERİNER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÇİFTLİĞİMİZDE ÜCRETSİZ OLARAK KONAKLAYABİLİRLER. / THERE IS A POSSIBLITY FOR ‘FREE ACCOMODATION’ FOR THE STUDENTS FROM AGRICULTURAL/VETERINARY FACULTIES.

Shaping The Future

Shaping The Future

HEPİMİZ BİR BÜTÜNÜN PARÇALARIYIZ

HEPİMİZ BİR BÜTÜNÜN PARÇALARIYIZ

8-9-10 kasım tarihlerinde çiftliğimizdeki yeni hizmete sunduğumuz Biyodinamik Tarım Eğitim Merkezimizde ilk kez 70 kişilik ziraat mühendisleri, çiftçiler, kontrolör kuruluşları, üniversite öğretim görevlileri, ziraat odaları, Waldorf okullarından gelen öğretmenler, Almanya, Iran ve İspanya’dan gelen katılımcılar, yurtiçi ve yurtdışından gelen ihracatçı firmaların yetkilileri ve meraklılardan oluşan harika bir grupla Rudolf Steiner’in Tarım Kursu kitabinin 2.bölümünü danışmanımız Sn.Hans Supenkaemper’in rehberliğinde inceleyerek biyodinamik tarımın kalbine doğru seyahatimize başladık. Yıllık preparatlarımızı el birliği ile tüm güzel enerjilerimizi bir araya getirerek hazırladık.  Yaptığımız pratik uygulamalarda tek tek özenle yaptığımız preparatlarımızı ilkbaharda çıkartmak üzere toprağa gömdük. Bir daha sezona olgunlaşmalarını tamamlayıp tabiatın tüm enerjilerini topladıktan sonra çıkartıp bahçelerimize, tarlalarımıza, çiftliklerimize kısacası Toprak Anaya sunacağız.

Asla unutmamalıyız HEPİMİZ BİR BÜTÜNÜN PARÇALARIYIZ.

Sevgi ve saygılarımızla,

Tüm Istafil Çiftliği ekibi

Arzu Duran(2019)

Biofach 2020

Biofach 2020

12-15 Subat 2020 tarihleri arasinda Nuremberg Biofach tüm dünyadan organik tutkunlarinın bir araya geldigi fuar!

Organik olmak, bir etiket veya sertifikadan çok daha fazlasıdır!

Organik olmak demek, öncelikle doğanın kaynaklarının sorumlu kullanılmasi gerektiğine inanmak demek. Dürüst ve kaliteli üretim demek!

Biofach fuari 1990 yilindan bu yana organik tarima tutku ile bağli insanların bulustuğu yerdir.
Organik pazardaki üreticilerle tanışmak , sektörün en son trendlerini öğrenmek ve profesyonelleri ziyaret etmek için mükemmel bir fırsat.

Finding the Spirit in Agriculture

Finding the Spirit in Agriculture

5.02.2020-8.02.2010 Tarihleri arasında her yıl düzenlenen Tarım konferanslarından bu yılki ana teması ‘Finding the Spirit in Agriculture’  üzerine konuşmalar, görüş alışverişleri ve workshoplar yapılacak olan ve  tüm dünyadan pekçok biyodinamik tarım konusuyla ilgili farklı sektörlerden katılımcıların biraraya geleceği buluşmaya sizleri de bekleriz!

http://demeter-turkey.com/wp-content/uploads/2019/10/Flyer_LWT_2020_A4_web.pdf

Biyodinamik Bahçe Grubu

Biyodinamik Bahçe Grubu

Biz ‘İstafil Çiftliği Bio-dinamik Organik Tarım’ firmasında çalışan değişik yaş gruplarından  ve farklı kültürlerden gelen ve özellikle de  ‘hanımlardan’ oluşan  küçük bir grup ‘Biyodinamik çiftçiyiz.’

Hepimiz dev bir yaşam  ağacının farklı dallarından gelmemize rağmen biliyoruz ki  bu karşılaşma basit bir ’tesadüften ibaret  değil.’ Çünkü her birimizin yüreğinde gelecek için bir şeyler yapma isteği yatıyor. Ve biliyoruz ki çevremizde bizim gibi hisseden birçok insan mevcut.

Son zamanlarda tarafımıza küçük bahçelerde veya sınırlı alanlarda biyodinamik bahçecilik nasıl yapılır konusunda çokça soru gelmeye başladı. Biz de bu konuda yol gösterici olmak üzere sitemizde dolduracağınız  üyelik formu ile grubumuza katılıp, ücretsiz olarak faaliyetlerimizden yararlanabileceğiniz, karşılıklı paylaşımlarda bulunabileceğimiz Biyodinamik Bahçe Grubu’nu kurduk.

Bekliyoruz!

İSTAFİL ÇİFTLİĞİ BİYODİNAMİK BAHÇE GRUBU

ÜYELİK FORMU


ÇiftçiDoğaseverÜniversite Öğretim GörevlisiÖğrenciDernekKuruluş/FirmaArazi SahibiEv BahçesiOkul Bahçesiİş Yeri BahçesiSite BahçesiDiğer

Sevgilerimizle
İstafil Çiftliği 

Biyodinamik Çiftçiler Grubu
(2019)

Destiny on the Job 9th INTERNATIONAL CONFERENCE 31.10-3.11-2019 – ISTANBUL – Turkey

Destiny on the Job 9th INTERNATIONAL CONFERENCE 31.10-3.11-2019 – ISTANBUL – Turkey

Türkiye’de ilk kez 31.10 / 3.11.2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 9. ‘Destiny On the Job’ konferansında İstanbul’da sizlerle birlikte olabilmeyi diliyoruz.

The work place can be a platform for individual spiritual development. We experience a growing impulse to build a new human culture for economic and professional spheres. This conference initiative addresses the spiritual dimension behind the phenomena in the workplace.

Who to attend:

The DESTINY ON THE JOB initiative is intended mainly for two kinds of professions:

  • People that consult others (consultants, coaches, mentors, trainers)
  • People that lead or responsibly cooperate with others (entrepreneurs, managers, leaders)

Conference aims:

  • Sensitize people to the spiritual and especially karmic dimension present in organizations
  • Sensitize to the observation and recognition of karmic phenomena in the workplace
  • Become more aware about our activity as facilitators in the development processes at work
  • Share our experiences on this area of research

Why to attend:

It is time to be active. Creating a new future by our daily deeds. Contact with other folk is a great support in renewing our energy. A network set up is being prepared for DESTINY ON THE JOB for ongoing contact and sharing of developments or research. New ideas from practical experiences can support your daily business. Bring in your own topics and activities, we create an open platform for exchange of experience between professionals.

Conference Title:

EAST AND WEST MEETING ….. DIVERSITY ON THE JOB

West and East meeting: Who are you? Who am I? – Meeting one another beyond the limitations and diversities of gender, religion, tradition and culture.

This conference is a challenge: We go beyond the familiar conference places in Central Europe and move to Turkey, to Istanbul, the bridge between the East and the West. This new conference place is a signal: In a world that is moving apart in misunderstanding we come together to build a bridge of understanding. It is an experiment; we do not quite know how it works, but we shall try. The first step is to become aware of who we are with all that which we carry along: burdens of our tradition, history, discrimination, triumphs even. The conference will offer safe spaces where we can share some of it. We call this destiny.

This conference is a challenge also because it quite consciously appeals to business people: Questions of destiny play a vital role in business life, especially if you want to be successful. Do not hesitate, come.

In artistic exercises, in group work, in team coaching situations, in sharing experiences, in having one-to-one karma conversations we want to explore new social techniques. This conference will be a research meeting. Everybody is invited to share her / his experiences and to learn and develop together, to meet new challenges in everybody’s work life.

It is high time to understand destiny in our professional life. Without this understanding we cannot solve the social problems and needs of today.

Time: Begin Thursday 31 October 2019 at 16.00 pm (registration, coffee and warm up at 15 pm) End Sunday 3 November 2019 at 14.00 pm

Extra day with organized program: Begin Wednesday 30 October 2019 at 14.00 and will continue on Thursday morning . Those who wish to stay a bit longer can come a day before to visit some special sites in Istanbul. The extra day is not part of the conference program.

Venue and Accommodation: Istanbul downtown – KALYON HOTEL https://www.kalyonistanbul.com

Conference Package for Hotel: 

  • Single Room Package -350 € (3 Nights and Breakfast – 3 Lunches – Coffee Breaks – 3 Dinners – Meeting Rooms)
  • Double Room Package -300 €/per person (3 Nights and Breakfast – 3 Lunches – Coffee Breaks – 3 Dinners – Meeting Rooms)
  • Extra day for Hotel: Single room for 1 night € 55 , Double room for 1 night € 32,50 /per person

Cancellation

Cancellation within 15 days before = 15% penalty
Cancellation after = 50% penalty

For those not staying in the Hotel:

The cost of each lunch / dinner is € 25 and the cost of each coffee break is €5

Conference Fee: € 200 cash during the conference

Registration: before 12.09.2019 to be sent to: kalyon@kalyon.com (to the attention of Miss Ozlem Ardic) and aisguden@gmail.com (Mrs Arzu Isguden)

The Destiny on the Job – Team

Shirley van Houten
Hans Supenkämper
Arzu Isguden
Gigliola Rosini
Gabriella Vigo
Larsu Salonen
Robert Hell

Draft2 Application Form DOJ 2019-2

Draft2 Invitation letter DOJ 2019-1

Draft2 Program x participants DOJ 2019-1