BİYODİNAMİK TARIM AKADEMİSİ 1. EĞİTİM PROGRAMI

16/17/18/19 EYLÜL 2022
BİYODİNAMİK TARIM AKADEMİSİ 1. EĞİTİM (TÜRKİYE /İSTANBUL /İSTAFİL ÇİFTLİĞİ /RUMİ CENTER) KONULAR:

 • Çiftlikte bitki ve hayvan yaşamıyla birlikte ilgilenirken Doğa ve insan arasındaki yakın ilişkilerin gözlemlenmesi.
 • Sarı kantaron, gül gibi seçilmiş bazı bitkilerle meditasyonlar.
 • Kompostlama, yeşil gübreleme, toprak işleme ve yabani ot kontrolü. Şifalı bitkiler için “Biyodinamik preparatların” kullanımı
 • Tarım Dersinin Tanıtımı ve Özeti 1 – 2 – 3 – 4
 • Hastalık ve zararlılara karşı koruyan bir biyotopta dayanıklı çeşitler?
  (Michael Straub)
 • Rudolf Steiner’ın Tarım Kursu
 • Tarım Kursu 5
 • Biyodinamik Kompost Preparatlarının Üretimi ve Kullanımı.
  (Hans Supenkaemper)
 • Rudolf Steiner ve Antroposofiye Giriş
  *Ruhani dünya
  *Dört katlı insan
  (Arzu Duran)

16/17/18/19 SEPTEMBER 2022

BIODYNAMIC AGRICULTURE ACADEMY  1 st TRAINING (TURKEY /İSTANBUL /İSTAFİL ÇİFTLİĞİ /RUMİ CENTER)TOPICS:
• Observation of the closer relationships between Nature and man as we deal with plant and animal life together on the farm.
• Meditations with some selected plants such as St. John’s Wort, roses e.g.
• Composting, green manuring, tillage and weed control. Use of “Biodynamic preparations” for medicinal plants
• Resistant varieties in a biotope which protects against diseases and pests?
(Michael Straub)
• Rudolf Steiner’s Agriculture Course
• Introduction and summary of Agriculture Course 1 – 2 – 3 – 4
• Agriculture Course 5
• Production and use of Biodynamic Compost Preparations.
(Hans Supenkaemper)
• Introduction to Rudolf Steiner and Anthroposophy
*Spritual world
*Fourfold human being
(Arzu Duran)