BİYODİNAMİK TARIM AKADEMİSİ 3. EĞİTİM PROGRAMI


28-29-30 Nisan 2023 ve 01 Mayıs

tarihlerinde gerçekleştirilecektir. 2023 yılında İstanbul-Türkiye’de “Rumi Center “da

Aşağıdaki konularda eğitimi başarıyla tamamlamıştır:
*İyi yetiştiricilik ve ıslah yoluyla hayvan refahının teşvik edilmesi

 • İyi bir insan” hayvan ilişkisi hastalıklardan ve stresten korur.
 • Hayvanlarla nasıl iletişim kurulur?
  (Dr. Dipt, Ing. Agr. ETH Anet Spengler Neff)
  *Rudolf Steiner Tarım Kursu 7
  (önceki 6 kursun özeti ile birlikte)
  *Biyodinamik preparatların üretimi ve kullanımı
  (Wanderschule – Demeter Danışmanı / Karma Uygulama Hans Supenkaemper)
  *Arı yaşamı ve Bal Arısı Kolonilerinin organizması
  *Biyodinamik sanatı Kültürü Gör
  (Dipl. Ing. Agr. Beekeeper biyodinamik arı kültürü ve ekolojik odaklı arıcılık için uzman Micheal Wıller)
  ” Rudolf Steiner ve Antroposofiye Giriş
  Yaşamın Dinamikleri ile Çalışmak!
  İstafil Giftligi Biyodinamik Danışmanı / Çiftçi Arzu Duran

3rd BIODYNAMIC ACADEMY COURSE
held on 28-29-30-April 2023 and 01.May. 2023 at “Rumi Center» in istanbul-Türkiye

Successfully completed the training on following topics:
*Promoting animal welfare through good husbandry and breeding

 • A good human« animal relationsip prevents from diseases and stress.
 • How communicate with animals?
  (Dr. Dipt, Ing. Agr. ETH Anet Spengler Neff)
  *Rudolf Steiner Agriculture Course 7
  (with the summary of 6 previous courses)
  *Production and the use of Biodynamic preparations
  (Wanderschule – Demeter Advisor / Karma Practice Hans Supenkaemper)
  *Bee life and the organism of Honey Bee Colonies
  *The art of biodynamic See Culture
  (Dipl. Ing. Agr. Beekeeper expert advice for biodynamic bee culture and ecologically oriented beekeeping)
  ” Introduction to Rudolf Steiner and Anthroposophy
  Working with the Dynamics of life!
  Istafil Giftligi Biodynamic Advisor / Farmer Arzu Duran