Sosyal Sorumluluk Projelerimiz

1. Biyodinamik Organik Tarım Birliği
Türkiye’nin doğayı seven, toprağımızın ve emeğimizin değerini bilen bilinçli çiftçi ve çiftliklerini birliğimizin çatısı altında toplanmaya ve birlikte güçlenmeye davet ediyoruz.
Bu önemli harekette bizimle birlikte yer almak için lütfen bize ulaşın;
info@demeter-turkey.com
2. Gezici Biyodinamik Organik Tarım Okulu

BİYODİNAMİK ORGANİK TARIM KÜLTÜRÜ VE DÜRÜST TARIM UYGULAMALARI İÇİN ULUSLARARASI GEZİCİ OKUL

BİYODİNAMİK ORGANİK TARIM KÜLTÜRÜ İÇİN ULUSLARARASI GEZİCİ OKUL

Okulumuzun amacı, biyodinamik organik tarım konusunda dünyada uygulandığı şekliyle her düzeyde eğitimler vererek çiftçileri ve çiftlikleri bağımsız olarak biyodinamik organik üretim yapabilecek seviyeye taşımaktır. Bu hedefe ulaşmak amacıyla, çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren biyodinamik organik tarım birlikleri ve ulusal sertifikasyon kuruluşları ile sürekli bilgi alışverişinde bulunacağız. Böylece biyodinamik tarım kültürüne olan ilgiyi arttırma ve uygulamayı yaygınlaştırma niyetindeyiz.

Eğitim programımız ve kurmak istediğimiz yapı, genel hatları ile aşağıdaki gibidir;

Gezici Okul Fikri – IŞIK

Aramak, Bulmak, Gözetmek

Yolumuz ışıkla dolsun, çalışmalarımıza rehber olsun.

Gönlümüzde yatan, tarımın insanlık için öneminin manevi açıdan daha kapsamlı olarak algılanmasıdır. Biz geleceğin esinlerini de katabileceğimiz biyodinamik organik tarım gelişiminin -ekonomiyi de içeren- serbest ve açık alanlarını tasarlıyoruz. Bu sayede bireysellikleri göz önünde bulundurarak bu alanları birbirinden farklı özellikler gösteren coğrafya ve durumlara uyarlamak mümkün olacaktır.

Temel öğe insandır. Antropozofik insan biliminin temelinde bulunan ve bize daha geniş bir bakış açısı sunan biyodinamik ekonominin prensipleri ilham kaynağımızdır.

Bir toplumun temelindeki tüm gelişmeler, aynı unsura yönelen farklı bakış açılarının bileşiminden doğar. Zıtlıkların uyumu, daha geniş bir doğa ve insan anlayışını beraberinde getirir.

Biz, biyodinamik tarıma ve uygulamalarına inancımızı korurken topluma etki etmek ve böylece bu yönteme dair bilinci ve uygulama alanını güçlendirmek istiyoruz.

Uluslararası Gezici Okulun Bir Hizmeti Olarak Eğitim – SU

Beceri Kazandırmak, Bilinçlendirmek, Özgür Bırakmak

Eğitimimizin amacı, çiftçilere dürüst tarımcılık yoluyla değerli biyodinamik tarım ürünleri yetiştirme yeteneğini kazandırmaktır. Bunu sağlayabilmek için biyodinamik organik tarım alanında çalışmak isteyen çiftçi ve çiftliklerin çalışmalarını inceliyor, gerekli uzmanlık bilgisini veriyor ve potansiyel ürün alıcılarıyla iletişime geçmelerini sağlıyoruz.

Biz, ideal tarım uygulaması vasıtasıyla bireysel çalışma ve çiftlik olanakları arasındaki dengeyi kurarak gelişimini sağlamak istiyoruz. Bu bağlamda en fazla değer verdiğimiz husus, tüm bilgilerimizi aktarmak suretiyle, çiftçileri bağımsız çalışma yolunda eğitmek, kendi güçleriyle işletmelerini ve geliştirmelerini sağlamaktır.

Alıcılar, kooperatifler ve tarım gruplarıyla olan ilişkilerimiz ve piyasanın gereksinimleri hakkında sahip olduğumuz bilgi ile büyüme sürecindeki çiftliklere ticari faaliyetlerini geliştirmeleri konusunda yol gösteriyoruz.

Aşağıda saydığımız hizmetlerimizi uluslararası düzeyde sunuyoruz;

Sınır tanımadan her coğrafyadan çiftlik & bireysel imkanlar ile potansiyel alıcıların talepleri arasında bağ kurarak, kendine özgü çiftlik işletmeleri tasarlıyoruz.
Eğitim vasıtasıyla danışmanlarımıza, kontrolörlerimize ve üreticilerimize, yukarıda tarif edilen biyodinamik tarım idealleri doğrultusunda çiftliklerde üretim yapma becerileri kazandırıyoruz.
Kurumlara danışmanlık hizmetlerini başlatmaları konusunda yardımcı oluyoruz.
Uluslararası Gezici Okulun Sosyal Hedefi Olarak Dayanışma – ATEŞ
Sosyal Etkileşimi Algılamak, Cevaplamak, Sürdürmek

Biz açık, dürüst ve sevgi dolu bir bağlamda katılımcılar ve insanlarla birlikte biyodinamik tarım prensiplerini hayata geçirmek istiyoruz. Bu prensipler ile çalışmalarımızı geliştirirken karşılıklı saygıyı, müşterek ilgimizi, profesyonel ve metodik beceriyi önceliğimizde tutmak, kalıplaşmış düşünce ve metotların sınırlarını aşmak istiyoruz. Biz başlangıçtan itibaren tüm süreci çalışma alanımız olarak görüyor ve bu anlamda kendimizi gelişim ortağı olarak nitelendiriyoruz.

Bu süreçleri insan ve kültür canlandırır, zenginleştirir.

Biz de bu süreçte gönül zenginliklerimizi paylaşarak hep birlikte yol almak istiyoruz. Tecrübe ve bilgimizi paylaşmak, bizleri bağımsızlığa ve öz sorumluluğa götürecektir; bu aşamada esinlerimizi paylaştığımız gelişim ortaklarımızla içten bir dayanışma sürdürüyoruz.

Uluslararası Gezici Okulun Kökleri – TOPRAK

Kurmak, Yapılandırmak, Beslemek

Gelişmek ve geliştirebilmek adına bitkilerde olduğu gibi her organizasyonun da köklerini salabileceği bir temele ihtiyacı vardır. Çünkü tıpkı toprağın bir bitkiyi büyütüp beslediği gibi, kurumların da kendi temelleri ile toprak ve bitki arasındakine benzer ritmik bir etkileşimi bulunmaktadır.

Her fide topraktan beslenmeye ihtiyaç duyar. Edwin Scheller’in tarif ettiği gibi, ancak bu suretle ışığa ulaşır ve kök salar. Biz de tıpkı o fidan gibi okulumuz sağlam bir zemine sahip olsun; küçük başlasın ama büyük gelişmelere olanak verecek şekilde büyüsün ve serpilsin istiyoruz.

Bunun yanı sıra, profesyonel olarak çalışabilmek ve hedeflerimize en ekonomik biçimde varabilmek adına iyi bir yapı geliştirmeye yönelik sorumluluğun bilincindeyiz, ancak bu şekilde çalışmamızın hedeflerine ulaşabilir, büyüyerek ulaştığımız ışığı yansıtabilir ve güvenilir ortaklar olarak hep birlikte gelişebiliriz.

Okulumuz ilk etapta vakıflardan ve firmalardan gelen bağışlarla ekonomik devamlılığını sağlamaktadır, ancak zaman içerisinde ihtiyacı olan ülkelerde danışmanlık hizmeti vererek de kendini finanse edecektir.

QUINTA ESSENTIA

Temel Hedef Olarak Gelişim Ortaklığı

Müşterek ilgi ve hedefimiz, kökleri okulumuzun temelinde korunan ve bir fidan gibi büyümeye devam eden fikir olarak geleceğin biyodinamik tarım çalışması için gerekli alanı oluşturmaktır.

Yukarıda saydığımız dört elementin (IŞIK-SU-ATEŞ-TOPRAK) bir araya geldiğinde oluşturduğu kompozisyon, gelişen biyodinamik tarım kültürü manasında gönül zenginliği ve coşkunun ilham vererek teşvik ettiği serbest gelişim için yaratıcı Quinta Essentia alanını oluşturur.

Biyodinamik tarım prensiplerinden esinlenip, uluslararası düzeyde iyi bir işbirliği sağlayarak kaliteli biyodinamik ürünler yetiştirmek, bu yöntemi uygulayan üreticiler ve Demeter tarafından teşvik edilmektedir.

Okulumuzun Kurumsal Yapısı

Uluslararası Gezici Biyodinamik Organik Tarım Okulu için gönüllülük esaslı kâr amacı gütmeyen bir tüzel kişiliğin yanı sıra, ticari tüzel kişilik olarak da varlığını sürdürecek ikili bir yapı öngörülmektedir. Bu yapıya yönelmemizdeki sebep, bir yandan genel eğitim programlarını sürdürürken diğer yandan belirli alanlara yönelen üreticiler için özel eğitim hizmetleri de sunabilmeyi amaçlamaktır (yüksek kaliteli biyodinamik gül yağı üretiminde olduğu gibi).

Okulumuz entelektüel hayat ile ticari hayatın kesiştiği ortak alanda hizmet verirken her ikisini de faaliyet alanı olarak görmektedir; örneğin, Demeter ile ilişkisi ticari alandadır. Gezici Okul, serbest biyodinamik etkileşimi ve katılımcıların bireyselliklerini el üstünde tutarken, bir yandan da iyi fikirler ile alıcıların talepleri arasındaki farklılıkları uyumlaştırmaya çalışmaktadır. Firmalar ile görüşmelerimiz sonucunda, bağımsız bir tarım birliğinin ve bu ikili yapının onların desteğini ve bireysel hizmet anlaşmalarını almak adına çok önemli olduğunu görmüş bulunmaktayız.

Okulumuzun tarım birlikleri, çiftçiler, Demeter ve diğer alıcı firmalar ile tesis etmiş olduğumuz bağ sayesinde ve danışmanlık anlaşmaları aracılığıyla üç yıl içerisinde kendini finanse eden bir yapıya ulaşacaktır.

BİYODİNAMİK TARIM KÜLTÜRÜ İÇİN ÖZGÜR ULUSLARARASI GEZİ OKULU

BİYODİNAMİK ORGANİK TARIM TÜRKİYE GEZİCİ OKULU EĞİTİM PROGRAMI

Biyodinamik organik tarım en eski çevreci tarım kültürü ve tüm iklim bölgelerinde uygulanabilen en etkin sürdürülebilir işleme biçimidir.

BİYODİNAMİK ORGANİK TARIM EĞİTİMİNİN İÇERİĞİ

Konferanslar
Giriş Kursları
Bilgi Derinleştirme Kursları
Çiftlik Danışmanlığı
Danışman ve Uzmanların Eğitilmesi
Ulusal DEMETER Yapısı ve Pazarlamanın Geliştirilmesinin Desteklenmesi
Ulusal bir Eğitim Yapısının Kurulması

1. Konferanslar

Farklı yörelerde yılda en az bir kez olmak üzere bir biyodinamik organik tarım konferansı düzenlenecektir.

İlk konferans 2015 Ekim ayında, Keçiborlu Ardıçlı’daki Aydın Gülyağı çiftliğinde gerçekleşmiştir. Türkiye’nin her yerinden 60 kadar katılımcı konferansta hazır bulunmuştur.

İkinci konferans 20-22 Ekim 2017 tarihlerinde, Tefenni’deki BİRLİK çiftçilerinin kompost hazırlama ve Seydiler biyodinamik preparat üretim tesisinde yapılacaktır.

Biyodinamik organik tarım konferanslarının amaçları şunlardır:

 • Çiftçilerin, kendilerini, küresel ölçekteki bir hareket içerisinde deneyimleyebilmelerini sağlamak.
 • Biyodinamik çiftlikleri iş birliği aglarını geliştirmek.
 • Katılımcıların uygulamalı çalışmalarda ortak paylaşımda bulunmaları ve bu deneyimleri gerçek tarım uygulamalarıyla pekiştirebilmeleri.
 • Konferansın, bilgi alışverişini teşvik edici bir ortam işlevi görmesi.
 • Konferansın bireysel tanışmalara açılan bir kapı olması.

Konferans Konuları:

 • Hayvancılık (2017)
  • Doganın antropozofik olarak anlasılması, insan zihninin dogayla iliskiye geçebilmesi
  • Hayvanların varlığı
  • Hayvancılığın önemi
  • Örnekler
  • Uygulamaları hayata geçirme – ahır binası projeleri
 • Toprak (2018/19)
  • Toprağın sürdürülebilirliği
  • Toprak ıslahı
  • Gübreleme
  • Sürme
  • Ekim nöbeti

2. Giriş Kursları

Giriş kurslarına kimler katılabilir?

 • Çalışanlar
 • Üretici şirketlerin yöneticileri
 • Denetimciler

Kursların amaçları şunlardır:

 • Doğa pekçok yönden insanların yanlış tarım uygulamaları neticesinde onarılması mümkün olmayan veya çok uzun yıllar süren ciddi zararlara maruz kalmakta. Bu durumun irdelenerek dünyamız üzerindeki toprakların korunması ve sağlıklı nesiller için doğru tarım uygulamaları hakkında bilinçlendirme.
 • Bilgilendirici olmasının yanı sıra hatırda kalıcı deneyimler yaşanmasına olanak sağlamak
 • Yeni yönelimlere ufuklar açmak.

Bu kursların Ocak ayında, çalışma yoğunlugunun nispeten fazla olmadığı bir zaman aralığında verilmesi düşünülmektedir. Planlanan başlama zamanı 2018 Ocak’tır.

Bu kursların Ocak ayında, çalışma yoğunluğunun nispeten fazla olmadığı bir zaman aralığında verilmesi düşünülmektedir. Planlanan başlama zamanı 2018 Ocak’tır.

3. Bilgi Derinleştirme Kursları

Bilgi derinleştirme kursları, yılda birkaç kez ve farklı yörelerde verilmesi planlanan aktif eğitim kurslarıdır.

 • Bir kursun süresi 1,5 – 3 gün olabilir.
 • Kurslar tercihen hafta arasında düzenlenmelidir. Bu kurslar için iki uluslararası danışmandan yardım alınması düşünülmektedir. Bu zaman içinde değişebilir ve yalnızca bir kişi gelebilir. Gerektiğinde ülke genelinden biyodinamik organik tarım konusunda deneyimli kişilerin de eğitime katkıda bulunması mümkün olacaktır.
 • Yoğun ve uygulamalı bir kurs programı izlenecektir. Uygulamaların biyodinamik organik tarım uygulayan bir çiftlikte yapılması gereklidir.

Çalışma yöntemleri şunlardır:

Küçük gruplara ayrılan katılımcılara sunulacak ana başlıkların her düzeye hitap edecek şekilde ve gittikçe derinliğine inilerek anlatılması hedeflenmektedir. Aşağıdaki çalışma biçimleri kullanılacaktır.

 • Gözlem alıştırmaları
 • Sanatsal alıştırmalar
 • Küçük gruplar içinde ve tüm katılımcılar düzeyinde deneyimlerin paylaşımı
 • Süreç sırasında gündeme gelen araştırma soruları hakkında müzakere ve görüşlerin değerlendirilmesi
 • Bireysel deneyimlerin paylaşılması neticesinde yönlendirme

İlgi çekici konular:

 • Antropozofik insan bilgisine ve doğanın algılanmasına giriş
 • Rudolf Steiner’in “tarım kursu” konusundaki çalışmaları
 • Tarımsal Benlik fikrinin geliştirilmesi
 • Çiftlik organizmasının tanımı
 • Kozmoloji

Uygulamaya ilişkin konular:

 • Gübreleme (fiziksel, ritmik, fikri, ego)
 • Kompost hazırlama
 • Kompost çayı
 • BD preparatlar
 • Bitki üretimi, ekim nöbeti ve yeşil gübre yetiştirme sistemleri
 • İhtisas ürünleri
 • Hayvancılık, hayvanların tarım organizması içindeki önemi
 • Çiftlik geliştirme
 • Kültürel peyzaj ve insan sorumluluğu
 • Beslenme
 • Pazarlama, birlikler ve tarımda sosyal sorunlar

4. ve 5. Çiftlik Danışmanlığı ve Danışmanların Eğitilmesi

Bu bölüm tam anlamıyla aktif uygulama esasına dayalıdır ve bu çalışma biyodinamik yöntemi benimsemiş çiftliklerde gerçekleştirilir. “Danışmanlık stajyerleri” her zaman bu süreçlere dahil edilirler. Danışmanların kendilerinden eğitim alanlara mutlaka içten bir yaklaşımla iletişim kurmayı benimsemeleri şarttır. Gerek koordinatörlere gerekse çiftçilere aynı düzeyde eğitimler verilecektir.

Bu kursta amaç, biyodinamik organik tarıma yönelik pratik uygulamalar, eğitim ve ögretimdir.

6. DEMETER markasının ülke genelinde yapılandırılması ve pazarlama için desteklenmesi

Hedeflerden biri, DEMETER hareketi ile uluslararası düzeyde bütünleşen bir Ulusal Biyodinamik Organik Tarım Birliği’nin kurulması olmalıdır. Bu süreçte deneyimlerin paylaşılması çok değerlidir. Bu paylaşım aynı zamanda karşılıklı kabullenmeyi de içerir. Bunun güzel bir örneği İsviçre Goetheanum’da her yıl düzenli olarak yapılan Tarım Konferansıdır. Bu bütünleştirici bağlar manevi, toplumsal ve ekonomik açılardan öğretilebilir ve şekillendirilebilir. Ulusal ve bölgesel pazarlama yapılarının kısa bir süre içinde kurulması önemlidir. BD üretimi yalnızca ihracata yönelik olduğunda, bu biyodinamik çalışmanın bütünü için büyük bir dezavantaj oluşturacaktır.

7. Ulusal bir Eğitim ve Öğretim Yapısının Kurulması

Organik çiftçilikte genç insanların eğitilmesi vazgeçilmez bir gereklilik olup teşvik edilmesi ve geliştirilmesi gerekir. Almanya’da normal bir uygulama olan ikili eğitim modeli benimsenebilir. Bunda, stajyerlerin bir çiftlikte uygulamalı olarak çalışması ve ona paralel olarak teorik eğitim ve öğrenim gördükleri bir okula devam etmesi şeklindeki geleneksel yol izlenebilir. Diğer bir seçenek de Kuzey Almanya, Güney Almanya ve İsviçre’de uygulandığı gibi, Ücretsiz Egitim Kurslarının düşünülmesidir.

Tüm bu gelişmelere devlet makam ve kurumlarının da katılmasının sağlanması büyük önem taşıyacaktır.

Eğitimler biyodinamik organik tarım uzmanı ve Demeter danışmanı Hans Supenkämper yönetiminde verilecektir. Bu çalışma İstanbul Çatalca’da biyodinamik organik tarım ile üretim yapan İstafil Çiftliği tarafından desteklenmektedir.

Destek önerileriniz ve sorularınız için bizlerle aşağıdaki e-posta adreslerinden görüşebilirsiniz.

Almanya İletişim:
Hans Supenkämper: +49 0179-2058536, hans.supenkaemper@posteo.de
Stephan Illi: +49 170-9396288, si@stephanilli.de
Ralf Kunert: +49 176-19499950, ralf.kunert@naturamus.de
Dr. Georg Meissner: +39-342-7955501, georgmeissner@posteo.de

Türkiye İletişim:
İstafil Çiftliği Bio-dinamik Organik Tarım Ltd.Şti.
Yetkili
Arzu Duran: istafilciftligi@gmail.com

Broşür