Biyodinamik takvim hangi amaçla kullanılır?

Biyodinamik tarımda ekim, hasat, sulama, budama, hayvanların bakımı, haşerelerle doğal yöntemle mücadele, ısı değişimlerini ve biyodinamik preparatların kullanılabileceği günleri ve hatta saatleri gösteren ay ve gezegenlerin burç kuşağındaki hareketine göre hazırlanmış rehber bir takvim kullanılmaktadır. Bu takvim, kozmik güçler ve bitkilerin gelişmesi arasındaki ilişki baz alınarak Maria Thun tarafından geliştirilmiş ve günümüzde tüm dünyada biyodinamik tarımla uğraşan pek çok çiftçi tarafından da kullanımı devam etmektedir. Gözlemler sonucunda, bu takvimde oniki yıldız, dört grup altında toplanmıştır. Bu grupların Kök-Yaprak-Çiçek-Meyve olarak adlandırılmış olması, biyodinamik tarım yapan çiftçilere hangi günlerde ne tür bitkilerin ekilmesinin uygun olduğu gibi konularda yol gösterici olmaktadır. Ay, her bir gruptan yaklaşık olarak her dokuz günde bir geçmektedir. Mesela kök günündeki olan ay, yaklaşık dokuz gün sonra tekrar kök gününe gelmektedir. (yaprak-çiçek-meyve günleri de yine bu esasa dayanır.)