Biyodinamik Preparatlar Hangileridir? İşlevleri Nelerdir?

BİYODİNAMİK PREPARATLAR HANGİLERİDİR? İŞLEVLERİ NELERDİR?

Biyodinamik tarımın ayırt edici bir özelliği, toprak kalitesini arttırmak ve bitki hayatını canlandırmak amacıyla Steiner tarafından tanımlanan dokuz biyodinamik preparatın kullanılmasıdır. Bunlar, mineral, bitki veya hayvan gübresi ekstratlarından oluşurlar, genellikle fermente edilirler ve dinamizasyon denen seyreltme ve karıştırma prosedürlerinden sonra kompost, gübreler, toprak veya doğrudan bitkilere küçük oranlarda verilirler.

Orijinal biyodinamik (BD) preparatlar, her bir bitkiyi ayırt edebilmek üzere numaralarla tanımlanırlar. Arazi preparatı (sprey preparatı) olarak da bilinen BD 500 preparatı (boynuz gübresi) inek gübresinden (inek dışkısının sonbahar ve kış boyunca altı ay süreyle toprağa gömülerek fermente olması neticesinde elde edilir.) yapılır ve sağlam kök gelişimi ile humus oluşumunu uyarmak için toprağa püskürtülerek verilir. BD 501 preparatı (boynuz silika) toz haline getirilmiş kuvartzların inek boynuzuna doldurulup, ilkbahar ve yaz boyunca altı ay süreyle toprağa gömülmesi ile elde edilir. Büyümeyi teşvik etmek, düzene sokmak ve lezzeti arttırmak amacıyla yaprak spreyi olarak uygulanmaktadır. Sonraki altı preparat, BD 502-507, Kompost hazırlamada kullanılır. Kompost preparatlarını aşağıdaki bölümde etraflıca ele almaktayız.

Son olarak, silika bakımından zengin atkuyruğu bitkisinden (Equisetum arvense) hazırlanan ve bitkilerdeki mantar hastalıklarını bastırmak için yaprak spreyi olarak kullanılan BD preparatı 508 mevcuttur.

BİYODİNAMİK GÜBRELEMENİN AMACI NEDİR? KOMPOST PREPARATLARI HANGİLERİDİR?

Dünya genelinde insanların önemsiz olarak düşündüğü birçok madde aslında en ince ve en seyrek çözeltilerde son derece aktif hale geçebilmektedir. Şurası ilginçtir ki bitkiler dünya çevresindeki kozmik döngüden çektikleri bu maddelere, normalde topraktan aldıkları maddeler kadar ihtiyaç duymaktadır. İşte evrenden dünyaya ışınlanan Cıva, Arsenik, Silika gibi maddeleri, bitkiler topraktan emerek yukarı kısımlarına doğru taşırlar. Ancak ne yazık ki yıldan yıla yapılan rastgele gübrelemeler neticesinde insanlar bilmeden toprağın çok az homeopatik dozda çektiği ancak büyük ölçüde faydalandığı bu maddelere ulaşmasını kademeli olarak engellemektelerdir. Üzerinde durulması gereken asıl mesele bitkilere yalnızca ihtiyacı olduğu için bazı maddeleri ilaveten vermek değildir. Asıl mesele, ona sağlıklı yaşam desteğini verebilmektir. İşte bu söz konusu yaşam gücü, salt maddeden kat ve kat önemlidir. Şu veya bu maddeleri katarak toprağımızı adım adım öncekinden daha zengin hale getirebiliriz. Ancak bitkinin toprağın içerdiği etkileri gövdesine tam olarak sindirebilmesi için uygun gübreleme işlemi olmadıkça, bunun bitkinin gelişimine hiçbir katkısı olmayacaktır. İşte asıl üzerinde durulması gereken konu budur.

Rudolf Steiner AGRICULTURAL COURSE/TARIM DERSLERİ

Biyodinamik kompost, biyodinamik preparatlarla birlikte bu uygulamanın temel taşlarıdır. Çiftlik bünyesindeki hayvan gübrelerini ve organik atıkları dönüştürmenin, azot seviyesini dengede tutmanın, humus üretimini arttırmanın ve toprağın sağlıklı olarak sürdürülebilirliğini temin etmenin etkin bir yoludur. Aşağıda saydığımız BD preparatları ile hazırlanan kompost benzersizdir.

BD Kompost preparatları aşağıda listelenmiştir:

  • No. 502 Civanperçemi çiçekleri (Achillea millefolium)
  • No. 503 Papatya çiçeği (Chamomilla officinalis)
  • No. 504 Isırgan otu (bütün bitkide tam çiçekte) (Urtica dioca)
  • No. 505 Meşe kabuğu (Quercus robur)
  • No. 506 Karahindiba çiçekleri (Taraxacum offtcinale)
  • No. 507 Kediotu (Valeriana officinalis)

Biyodinamik preparatların, çiftlikteki yaşamı (eterik) geliştirmek ve güçlendirmenin yanı sıra biyolojik süreçleri ılımlaştırmak ve düzenlemek için yardımcı olduğu düşünülmektedir. Preparatlar homeopatik miktarlarda kullanılır, yani son derece seyreltik miktarlarda bir etki oluştururlar. Örnek olarak, yedi ila on tonluk Kompost yığınına beher preparattan sadece bir tatlı kaşığı eklenir.