Biyodinamik Tarım Nedir?

Biyodinamik  tarım, en eski ve en çevreci sürdürülebilir tarım yöntemidir. Gıda kalitesini toprak sağlığı ile birlikte hedeflemesi dolayısıyla günümüzde giderek artan bir biçimde ilgi görmektedir. Organik tarım ile biyodinamik tarım arasında önemli farklar vardır. Biyodinamik yöntem hem mahsulün kalitesinde, hem toprağın verimliliğini korumada, hem de çiftliklerin ekonomik olarak hayatta kalma hedeflerinde organik yöntemin de ötesinde faydalıdır ve çevrecidir.

Biyodinamik tarımın temel ekolojik prensibi, çiftliği bir organizma ve kendi kendine yeten bir varlık olarak düşünmesidir. Her çiftliğin kendine özgü özelliklere yani bir bireyselliğe sahip olduğu kabul edilir. Çiftlik arazisinde üretilen her şeyi geri dönüştürme, toprağın sürdürülebilirliği, çıkan mahsullerin ve barınan hayvanların sağlıklı olarak devamlılığı hedeflenir. Çiftçiler de bu bütünün bir parçasıdır. Çiftçinin ekosistemindeki etkileşimleri göz önüne alarak hareket etmesi neticesinde, çiftliğin çevresel, sosyal ve finansal yönleri ön plana çıkarılır ve bütüncül bir yönetim uygulanır. Çiftçi en düşük düzeyde tutulan dış girdi ile üretimini yapar ve mümkün olduğunda kendi çiftliğindeki malzemeleri kullanır. Bu özelliği ile biyodinamik  tarım, çiftçiler için sürdürülmesi en ekonomik üretim ve işleme yöntemidir.

Biyodinamik tarım, 19.yüzyılın ikinci yarısında Avusturya’da doğan filozof, bilim adamı, eğitimci, sanatçı ve antropozofi ekolünün kurucusu Rudolf Steiner’in 1924 yılında Koberwitz’de ‘Tarım Dersleri’ başlığı altında toplayarak sekiz ayrı seminerde çiftçilere aktardığı kadim bilgilerle hayat bulmuştur.

Tarım kursu konferansları, yüzyılın başlarında kimyasal gübrelerin kullanılmaya başlanmasıyla beraber toprakların fakirleştiğini gözlemleyen çiftçilerin arayışlarına cevap niteliğindedir. Çoraklaşmış toprak şartlarının yanı sıra, çiftçiler ürünlerin kalitesinde ve canlı hayvanların sağlığında bir kötüleşme fark ettiler. Rudolf Steiner’in öğretileri bu farkındalığı pekiştiren ve aranan cevapları sunan bir yöntem olarak çiftçilerle buluştu. Böylece, biyodinamik organik tarım, kimyasal tarıma alternatif olarak gelişen ilk ekolojik tarım sistemi olarak ortaya çıktı.