Daha Fazla Sevgiyle Beslen

Doğadaki her şey birbiriyle mükemmel bir uyum içinde çalışır. Her şeyin görünen ya da görünmeyen kendine has bir görevi vardır. Fiziki beden, görünen işlevleri yerine getirirken, ruhu da görünmeyen işlevleri yerine getirir. Mesela bitkiler fotosentez yapar. Tüm alem kozmozla bağlantı halindedir. Fotosentez sırasında gökten inen suyu bitkiler kökleriyle emer ve bunu yukarılara gövdeye ve yapraklara ulaştırır. Gözenekli yapraklar suyu tekrar göğe iade eder. Güneşin ısısı sayesinde buharlaşarak su bulut oluverir ve zamanı gelincede tekrar yeryüzüne döner. İşte yaşamın dönüşümü böylece süregelir. Biz Biyodinamik çiftçiler tarım yaparken her zaman çiftliğimizin merkezinde olmak gerek fiziki gerekse manevi yönden yaptıklarımızı anlamak ve hissetmekle mükellefiz. Yaptığımız işi SEVMEK ve BÜTÜNÜN BİR PARÇASI OLDUĞUMUZU gerçekten idrak ederek, egoları bir tarafa iterek, hiç bir AYRIM yapmadan her şeye ‘SAYGI ve SEVGI’ ile yaklaşmak Biyodinamik tarımın kurucusu Rudolf Steiner’in temel öğretileridir.

Saygılarımla,

Arzu Duran (2020)