ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

Son zamanlarda Biyodinamik Tarımla ilgili Demeter International ve Demeter Biyodinamik Tarım Derneğinin bilgisi ve onayı dışında düzenlenen toplantı ve yayınlarla ilgili olarak;

Biyodinamik Tarımın dünya üzerindeki tek tescilli markası ‘Demeter’dir. Bu markanın ve biyodinamik tarım kültürünün korunması yalnızca ‘Demeter International’ ve bağlantılı çalışan kurum ve kuruluşların sorumluluğundadır. Bu amaçla kesin belirlenmiş kurallar vardır. Uluslararası Yasalar çerçevesinde koruma altındadır.

‘Demeter International’ ve ‘Biyodinamik Tarım’ birbiri ile doğrudan ve sıkı sıkıya bağlantılıdır.

Demeter International, Dünya’daki Demeter kuruluşları ve Biyodinamik Tarım Birlikleri;

Öncelikle bu markanın ve tarım kültürünün korunması,  yaygınlaştırılması aynı zamanda konferans, seminer, panel, kurs, eğitim gibi faaliyetler düzenlenmesi, geliştirilmesi için araştırma ve duyuru yapılması temeldir. Bu konuyla ilgili her konuda bilgi, doküman ve yayın temin edilir. Demeter International tarafından onaylanmış sertifikalı ‘eğitmen ve danışmanlar’  aracılığı ile gerekli yönlendirmeleri yapılması esastır. Bu olgu biyodinamik tarımın doğru şekilde yapılması öğretilmesi açısından elzemdir ve en yoğun olarak üzerinde durulan konulardan biridir. Tüm bu uygulamaların yanı sıra Yurtiçi ve yurtdışında sosyal ve kültürel faaliyetlerde de bulunarak çok geniş kapsamlı bir proje şeklinde ilerlemektedir.

Biyodinamik Tarım’ın ‘bütünsel anlamı’; bu tür kuruluşların yapısında da bir organizma olarak işlemeye devam edebilmek ve standartlarımızı muhafaza edebilmektir. İşte yegâne idrak edilmesi gereken amaçta budur. Dolayısıyla bir bütün olarak hareketlerimize yön vermekteyiz.

Bu bütünün dışında yapılan her bir faaliyet bu tarımın gelişim amacına ve ahlaki yapısına ters düşecektir. BİYODİNAMİK Tarım için faydalı olmak isteyen herkes bu bütüne saygılı olmak zorundadır. Aynı zamanda gelecek için doğru ve bilinçli tarım yapacak sorumlu insanların yetiştirilmesi de elzemdir.

Demeter kurum ve kuruluşlarının amacı sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesini ve geliştirilmesini sağlayarak, Biyodinamik Tarım konusunda üretici ve tüketicilere bilinç kazandırmaktır.

Biyodinamik tarım konusunda bilgilenmek ve sunumlar, konferanslar, yayınlar, kurs, eğitimler vb. ilgili her türlü faaliyetler için doğrudan tarafımızla irtibata geçilerek, onay alınarak başlanması herkes açısından sağlıklı olacaktır. Bu aydınlatmanın ışığı altında eksik bilgilerle değil de doğru, sağlıklı ve sağlam bilgilerle verimli adımlar atılacağına inanıyoruz.

Her zaman sizlere yardımcı olmak bizi çok mutlu edecektir.

Saygılarımla,

Demeter Biyodinamik Tarım Der.Bşk.

Arzu Duran (2020)