DEMETER BİYODİNAMİK TARIM DERNEĞİ Toplantısı

DEMETER BİYODINAMIK TARIM DERNEĞİ toplantısını 16.03.2019 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen üyelerimizle çok verimli bir toplantı oldu.Ilk toplantımızda seçilen grubun görevlerine devam etmelerine oy birliği ile karar verildi.

Aydın Gülyağı, Ceres, Işık Tarım, İstafil Çiftliği, Jayanti, Rapunzel, Tunaylar, bazı organik zeytin üreticileri ve diğer yeni üyelerle birlikte Samsun 19 Mayıs üniversite öğretim görevlisi Sn.Cevahir Kaynakçi ve Tokat Gaziosmanpaşa Universitesinden Sn.Hakan Karadağ da toplantımıza katıldı.

Toplantının sonunda katılımcılara Samsun Üniversitesinden Prof.Dr.Ismet Boz ve Istafil Çiftlinden Arzu Duran tarafından hazirlanmis olan Biyodinamik Tarım ve tüketicilerin yaklaşımı, yaygınlaşması ve mevcut durum hakkında bir anket ögretim görevlisi Sn.Cevahir Kaynakçı tarafindan katılımcılara dağıtılarak ön bilgi toplandı.Ayni anket doğrudan tüketicilerede yönlendirilerek doğru urün seçimi ile ilgili bilinçlendirme hedeflenmektedir.

Çalışmalarımızın güçlenerek ilerleyecegine inancımız sonsuz.

Tüm katılımcılara çok teşekkür ediyoruz.

Arzu Duran